Bankacılık ve Finans Hukuku, finansal piyasalarda güvenin ve istikrarın sağlanmasını, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını düzenleyen hukuk dalıdır.. Bankaların ticari faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar, Türk Ticaret Kanunu ya da Türk Borçlar Kanunu gibi özel ilişkileri düzenleyen mevzuatla çözülmektedir. Bankacılık ve Finans Hukuku, Bankaların yanı sıra finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, faktöring şirketleri ve çeşitli finans kuruluşlarının sözleşmesel, operasyonel ve ticari faaliyetlerini de kapsamına almaktadır.

Özcan Hukuk Bürosu;

 • Ulusal ve uluslararası kredi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Teminat mektupları ve Akreditif metinlerinin oluşturulması ve revize edilmesi
 • Ticari krediler
 • Ticari işletme rehni sözleşmeleri
 • İpotek ve rehinlerin tescili
 • Leasing, Faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması,
 • Alacak tahsili işlemleri
 • İpotek ve teminatlı işlerden doğan dava ve icra süreçlerinin takibi,
 • Mal ve Proje finansmanı
 • İflas ve yeniden yapılandırma işlemleri
 • Varlık satın alma ve satışı
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

ve Bankacılık ve Finans Hukukuna dair tüm iş ve işlemler için danışmanlık, dava ve icra takibi hizmeti vermektedir.

Bankacılık ve Finans Hukuku’nun diğer tarafı olan kredi borçlusu adına ise, kredi ya da ipotek sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve risk değerlendirmesi ile sözleşmelerin borçlu açısından incelenmesi, gerekli savunmaların yapılması, borçluyu koruyucu genel düzenlemeler yapılması gibi hizmetler sunulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir