Şirketler Hukuku, ticari faaliyette bulunma imkânına sahip olan ve her biri ayrı bir tüzel kişiliği bulunan aynı zamanda da birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları inceleyen ticaret hukuku alt dalıdır. Şirketler Hukuku, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu başka olmak üzere sair mevzuatta düzenlenmektedir.

Özcan Hukuk Bürosu,

  • Yerli ve yabancı şirket, şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşuna dair tüm işlemler,
  • Şirket türü değişikliği,
  • Birleşmeler ve Devralmalar,
  • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu işlemleri,
  • Ticaret Sicil işlemleri,
  • Joint Venture ve konsorsiyum yapısının oluşturulması ve sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Hisse Devir Sözleşmeleri, Pay Sahipleri Sözleşmeleri oluşturulması,
  • Konkordato ve İflas süreçlerinin yönetimi,
  • Haksız Rekabet Davaları,
  • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması,

ve Şirketler Hukukuna dair tüm iş ve işlemler için danışmanlık, dava ve icra takibi hizmeti vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir