Kişisel-verilerin-korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını konu edinmektedir. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), veri işleyen ve veri sorumlusu niteliğindeki gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemektedir.

Özcan Hukuk Bürosu,

  • KVKK ve GDPR kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti, analizi ve uyumluluk programının hazırlanması
  • KVKK uyumluluğunun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
  • Envanter oluşturulması ve VERBİS kaydı,
  • Sözleşmelerin KVKK’ya uyum gösterecek şekilde hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • Uyumluluk sonrası hukuki destek verilmesi

ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna dair tüm iş ve işlemler için danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir