Av. Ferişte Özcan

Av. Ferişte Özcan

1966 tarihinde Saruhanlı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Saruhanlı’da tamamladı. 1988 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun oldu. 02.01.1990 tarihinden bu yana Manisa Merkez’de gerçek ve tüzel kişilere dava ve icra takipleri sürecinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Manisa Barosunda saymanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme projesi çerçevesinde 16-18 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen “İş Hukuku Uyuşmazlıkları ve İş Kazalarından Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Eğitimi Programı”, Özyeğin Üniversitesi Hukuk fakültesi tarafından 8-23 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı”, Radikal Akademi tarafından düzenlenen ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi denetimi ve danışmanlığında 8- 23 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Sağlık Hukuku Sertifika Programı” sertifikaları mevcuttur. Ferişte Özcan ayrıca Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Sicilinin 3802 numarasına kayıtlı arabulucu olup, Hukuk Uyuşmazlıklarında; İş Hukuku Uyuşmazlıklarında ve Ticaret Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk hizmeti vermektedir.
Av. Yiğit Can Özcan

Av. Yiğit Can Özcan

1993 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa’da tamamladı. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Stajını 2018-2019 yılları arasında İstanbul Barosunda tamamlayan Yiğit Can Özcan, 2019 yılı Ekim ayından itibaren Manisa’da serbest avukatlık yaparak hayatını sürdürmektedir.