Kişisel-verilerin-korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını […]

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetlerinin […]

Bankacılık-hukuku

Bankacılık Hukuku

Bilgi işlem ve haberleşme teknolojisinde yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile birlikte piyasalar arasındaki sınırların kalkması ve dünyanın […]

Ticaret-Hukuku

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır (2011’da 6102 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası […]

Şirketler-Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara […]

Sözleşmeler-Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku; taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki ve faaliyet alanı ile ilgili sözleşme görüşmeleri, sözleşme metinlerinin ve hukuki belgelerin […]

Miras-hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku nedir? Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen […]

AileHukuku

Aile Hukuku

Özcan Hukuk Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki […]

Gayrimenkul-ve-imar-Hukuku

Gayrimenkul ve İmar Hukuku

Yerleşmelerin ve bu yerlerdeki mevcut yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmesi, iktisadi ve toplumsal […]

Tazminat-Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Genel olarak, “maddi tazminat davası” ve […]

iş-Hukuku

İş Hukuku

İş hukukunu işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak mümkündür. İş hukukunun kapsamına, […]

Sağlık-Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku dar anlamda “Hasta Hakları” kavramıyla birlikte değerlendirilen bir hukuk dalıdır. “Hasta Hakları” kavramı ise doktrin ve tıp çevrelerinde […]

CezaHukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku nedir? Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku […]